Tin tức Trang chủ diễn đàn eLib Thư viện ảnh Tài trợ SV - Doanh nghiệp Đăng nhập Đăng ký
 
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
 
 
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  (Đọc 14640 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phonglanbk
Ban quản trị
****

Đánh giá: +7/-2
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 212Email
« vào lúc: 23:04 ngày 10-12-07 »

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tp HCM, tháng 02/2003

   
HƯ3FƠ3FG  .                                                        NộI DUNG CủA LUậN VĂN
1.1   Nội Dung
Số trang của luận văn được khoa qui định ( căn cứ theo điều 8 của quy chế 1374 do HT ban hành) 
Một báo cáo luận văn tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau:
-   Trang bìa
-   Nhiệm vụ luận văn
-   Lời cảm ơn
-   Tóm tắt luận văn
-   Mục lục
-   Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt.
-   Nội dung chính
-   Tài liệu tham khảo
-   Phụ lục
1.1.1    Trang bìa
Chử trên trang bìa phải viết hoa, font VNI-Times, cở chử 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cở chử 20. 
Số trong trang bìa là i (xem Hình 1.1).
1.1.2      Nhiệm vụ của luận văn
Đây là bảng yêu cầu về nội dung của luận văn do CBHD ghi theo mẫu của trường.
1.1.3    Lời cảm ơn
Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định. 
Số trang trong trang này là ii.
1.1.4    Tóm tắt luận văn
Phần tóm tắt luận văn nên trình bày thật cô đọng nội dung và kết quả của công việc mà đề tái thực hiện trong khoảng 10 đến 20 dòng.  Đây là phần rất quan trọng nên viết thật cẩn thận.  Số trang trong trang này là iii.
1.1.5    Mục lục
Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ  mức thứ 3.  Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.
Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…
Số trong trang này là iv (xem Hình 1.2).

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA …
BỘ MÔN …
---------------o0o---------------

(8 line)

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(2 line)
TỰA ĐỀ CỦA LUẬN VĂN
TỐT NGHIỆP   GVHD: ThS. Nguyễn Văn B
   SVTH: Nguyễn Mạnh A
   MSSV: 2965489

(5 line)Tp HCM, Tháng 5/2002
(1 line)
i
Hình 1.1: Trang bìa mẫu
(1 line)
MỤC LỤC
Đề mục                              Trang
   Trang bìa         i
         Nhiệm vụ luận văn
   Lời cảm ơn                                                                                                  ii
   Tóm tắt          iii
   Mục lục         iv
   Danh sách hình vẽ   vi
   Danh sách bảng biểu   vii
   Danh sách các từ viết tắt   viii

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU   1
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN   3
   2.1   Đề mục thứ nhất …    3
   2.2     Đề mục thứ hai   7
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU            13
   3.1    
   3.2                           30
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN   40
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ          48
   Tài liệu tham khảo   51
   Phụ lục A:                    52
   Phụ lục B:                    60
   Phụ lục C:                 63
iv
Hình 1.2: Trang mục lục ví dụ
1.1.6   Danh sách hình vẽ, bảng biểu và các từ viết tắt
Danh sách hình ảnh, bảng biểu và các từ viết tắt nên được đề cập trong mục lục, bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh, bảng biểu
Danh sách viết tắt sẽ không cần nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc chúng không được sử dụng nhiều lần.
1.2   Nội dung chính
Tên các chương, số lượng và nội dung các chương đó do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương:
-   Giới thiệu/đặt vấn đề: phần này nêu tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài.  Phần này thường dài từ 2-5 trang.
-   Tổng quan: nêu tóm tắt những lý thuyết, nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực quan tâm và đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài)
-   Phương pháp luận: Phương pháp giải quyết vấn đề của tác giả, những mô hình toán, lý giải xây dựng mô hình... (độ dài tùy nội dung đề tài)
-   Kết quả và phân tích: Kết quả khi giải quyết vấn đề của tác giả, phân tích và những nhận xét, phân tích về kết quả này (độ dài tùy nội dung đề tài)
-   Kết luận và kiến nghị: nêu những kết luận chung, khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp, đề xuất mới và kiến nghị (nếu có).  Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn hay bình luận thêm.
-   Tài liệu tham khảo
-   Phụ lục

1.3 Tài liệu tham khảo
Trong luận văn, nếu trích các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách, tạp chí, kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x,y,z] trong đó x,y, z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn.
Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau:
Đối với các tham khảo là sàch ghi theo dạng:
Tên Tác Giả ( năm xuất bản). Tên Sách. Nhà Xuất Bản
Ví dụ:
[1] Von Neumann, J. (1958). The Computer and the Brain. Yale University Press, New Haven, Connecticut.
[2] Sơn, N.T (1999). Lý thuyết tập hợp. Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, Tp. HCM.
Đối với các tham khảo là bài báo trong tạp chí ghi theo dạng:
Tên Tác Giả (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, số báo, trang bắt đầu – trang kết thúc.
Ví dụ:
[1] Turing, AM. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433 – 460.
[2] Anh, N.H & Nhơn, Đ.V (2001). Lời giải tối ưu và tập sinh trên mạng suy diễn. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Công Nghe, 4, 10 – 16.
Đối với tham khảo là bài báo trong kỷ yếu hội nghị ghi theo dạng:
Tên Tác Giả, (năm  xuất bản ). Tên bài báo. Tên Hội Nghị, pp. trang bắt đầu – trang kết thúc.
Ví dụ:
[1] Russell, S.J. & Wefald, E.H. (1989). On optimal game-tree search using rational meta-reasoning. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 334-340.
[2] Tùng, N.T. (2001). Phân tích sự phụ thuộc dữ liệu. Trong kỷ yếu hội nghị Nghiên cứu Khoa Học Trẻ lần 3, pp. 18-22.
Đối với các tài liệu tham khảo là luận văn tốt nghiệp, ghi theo dạng:
Tên Tác  Giả (năm xuất bản). Tên Luận Văn. Cấp luận văn, Tên Trường.
Ví dụ:
[1] Minsky, M.L. (1954). Neural Nets and the Brain-Model Problem. PhD thesis, Princeton University.
[2] Vinh, N.P.T & Tùng, N.T (2001). Xây dựng Transducer. Luận văn đại học, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.
Tài liệu có 2 hoặc 3 tên tác giả thì ghi tên tất cả các tác giả. Nếu nhiều hơn thì ghi tên người đầu tiên kèm theo cụm từ  “et al” .

HƯ3FƠ3FG  .                                                         HÌNH THỨC CỦA LUẬN VĂN
2.1   Bảng biểu, hình vẽ và công thức
Phải đánh số thứ tự cho hình vẽ, bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn.  Thứ tự của hình vẽ, bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương.
Ví dụ:       Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2.
      Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong chương 2.
      Công thức 3.1 là công thức đầu tiên trong chương 3.
Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng, cở chử 12 in đậm.  Nếu cần ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu.
Tên của hình để bên dưới và canh giữa hình, cở chử 12 in nghiêng.
Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải.

2.2    Font và cở chử
Luận văn dùng font Vni-times, cỡ 12, khoảng cách giữa các dòng (line spacing) là 1,5
Giữa các đoạn có thể dùng spacing – before 6

2.3    Canh trang
Left margin      : 3 cm
Right margin      : 2 cm
Top margin      : 3 cm
Bottom margin   : 2.5 cm

2.4    Đánh số trang
Bắt đầu trang bìa phía trong (không phải bìa cứng) đánh thứ tự i.  Nội dung luận văn đánh thứ tự 1,2,… liên tục đến cuối kể, cả tài liệu tham khảo, phụ lục,…  Số trang được để bên dưới và ở giữa trang. Tên của chương để ở đầu trang bên trái. Phần phụ lục nếu nhiều có thề đóng tập riêng và không tính vào số trang của thuyết minh.
 
2.5    In ấn
Luận văn được in tối thiểu là một bản (tuỳ trường hợp khoa có thể yêu cầu nhiều hơn) trên một mặt giấy A4, đóng bìa cứng – in nhũ vàng.  Màu của bìa cứng do khoa qui định.

mtoan07
Thành viên mới
*

Đánh giá: +0/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 29Email
« Trả lời #1 vào lúc: 21:05 ngày 02-10-08 »

Sao  không thấy hình vd vậy?
rockc4
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +1/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 69

"It's better to burn out than to fade away"


Email
« Trả lời #2 vào lúc: 11:28 ngày 06-10-09 »

Phải dùng font VNI Times hay sao? hiz
khicon
Ban quản trị
****

Đánh giá: +15/-8
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 445Email
« Trả lời #3 vào lúc: 22:17 ngày 07-10-09 »

Được dùng VNI-Times hoặc Time New Roman, khuyến khích dùng Time New Roman
rockc4
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +1/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 69

"It's better to burn out than to fade away"


Email
« Trả lời #4 vào lúc: 16:22 ngày 09-10-09 »

Ôh`, thiệt hả?? Khỉ lấy tin này ở đâu vậy  big grin
Xài vnitimes nhìn nó ngu ngu sao ấy
kelvin7982
Thành viên mới
*

Đánh giá: +0/-1
Offline Offline

Bài viết: 37


Email
« Trả lời #5 vào lúc: 20:09 ngày 09-10-09 »

sac, người Việt Nam xài VNI-Times là đúng đạo o`i, nhìn ngu ngu là sao hả chi 2 ???  d'oh d'oh d'oh
rockc4
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +1/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 69

"It's better to burn out than to fade away"


Email
« Trả lời #6 vào lúc: 18:45 ngày 10-10-09 »

 big grin
Nói tóm lại là xài time new được đúng ko?
binhnx
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +1/-0
Offline Offline

Giới tính: Nam
Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 90


nguyen.xuanbinh
Email
« Trả lời #7 vào lúc: 22:06 ngày 10-10-09 »

big grin
Nói tóm lại là xài time new được đúng ko?
trời ơi, đọc cái hướng dẫn trình bày lv chính thức của PĐT kìa, xài Times new hay VNI gì cũng dc. Mình mà chấm LV, tên nào dùng VNI-Times là trừ sạch điểm luôn.
rockc4
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +1/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 69

"It's better to burn out than to fade away"


Email
« Trả lời #8 vào lúc: 22:35 ngày 11-10-09 »

Ek, tên này ở lại trường đúng là xúi quẩy cho cả một thế hệ đàn em về sau. Thiệt ko có phúc đức j  hết  big grin
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới: